1. Ing. Vít Zeman
1_Vít_Zeman

 

 

Vítek má na pozici náměstka primátorky na starost úsek územního plánu města a úsek životního prostředí. V souladu se svou gescí zasedá i v Majetkové komisi, Komisi pro územní plánování a Komisi pro životní prostředí. Kromě toho je členem představenstva Dopravního podniku města Jihlavy a dozorčí rady FC Vysočina.

Telefon: 565 591 602, 735 196 704, e-mail: vit.zeman@jihlava-city.cz

 
2. Mgr. Jakub Líčka
3. Bc. Patrik Priesol
4. Ing. Jiří Vybíhal
5. Bc. Jana Pokorná
6. Mgr. Lucie Žáčková
7. Tomáš Dáňa
8. Karel Jambor
9. Ing. arch. Barbora Zemanová Brossová
10. Bc. Zbyněk Liška
11. Karel Wolfan
12. Bc. Šimon Haut
13. Mgr. Jan Dvořák
14. Věra Podhorská
15. Ing. Petra Černá