1. Vít Zeman
1_Vít_Zeman    

Stavební inženýr se zaměřením na plánování měst a obcí po celé ČR. Hlavním oborem jeho činnosti je management územního a strategického plánování. Jako externí poradce řídí rozvoj měst směrem k vyšší užitnosti i kráse jejich center. „Pokud nedokážeme správně plánovat města pro lidi, nebudou lidé mít možnost města správně užívat. Tím ublížíme jak městu a jeho potenciálu, tak zejména lidem a celé naší společnosti.“

 

 
 
 
 
2. Silvie Čermáková
2_Silvie_Čermáková_1    

Od studentských let je její život spojený s Jihlavou. Dvacet let působí v Muzeu Vysočiny Jihlava, je autorkou projektu Muzeum na dlažbě, volného cyklu besed Dějiny na vlastní kůži, organizátorkou happeningů, přednášek a dalších kulturních akcí. Své dvě děti vychovává ke zdravému sebevědomí a slušnosti, úctě k životu, k poznávání, respektu, soucitu a zodpovědnosti vůči okolnímu světu. Za jeden z nejnepřijatelnějších životních postojů považuje lhostejnost. 

 

 
 
 
 
3. Eva Nováková
3_Eva_Nováková    

Rodačka z Kladna, která se přes Londýn, Jeruzalém a Prahu dostala až do Jihlavy, z korporace do sociálních služeb. Vystudovala obor sociologie a sociální politika na Fakultě sociálních věd UK. Pracuje jako vedoucí terénní sociální služby, kde má na starost dva projekty a tým deseti kolegů a kolegyň. Do politiky ji přivedla snaha o zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb, bydlení a zlepšení možností pro zapojení občanů do dění ve městě.

 

 
 
 
 
4. Vojtěch Prchal
4_Vojtěch_Prchal_1    

Absolvent Fakulty managementu Vysoké školy Ekonomické v Praze a student doktorského studia. Podílí se na zkvalitňování českého vysokého školství a pracuje v inovačním startupovém prostředí, kde se stará o spokojenost zákazníků. V Jihlavě se sedm let podílí na organizaci MFDF Ji.hlava, je zastáncem transparentního přístupu a nedá dopustit na přátele.

 

 
 
 
 
5. Barbora Dočekalová
5_Barbora_Dočekalová    

Reklamní textařka, bloggerka, lektorka Marketingu&PR, jihlavská lumpenkavárnice a máma. „Mrtvé centrum Jihlavy není konečný stav, se kterým se musíme smířit. Inteligentní nakládání s městskými nájemními jednotkami dá příležitost drobným živnostníkům a obyvatelé budou mít zase důvod stavit se do centra.“

 

 
 
 
 
6. Radek Toman
6_Radek_Toman    

Koordinátor komunikace o EU Úřadu vlády ČR, předseda mládežnické organizace TOP Tým Vysočina, lektor adaptačních kurzů Univerzity Palackého v Olomouci. „Ač jsem politický elév, věřím, že právě naše různorodá koalice odborníků a dravého mládí může konečně probudit potenciál Jihlavy, která by si zasloužila lepší vedení a správu!"

 

 
 
 
 
7. Patrik Priesol
7_Patrik_Priesol    

Sociální pracovník a pedagog s láskou k lidem, rodině, přírodě, Bohu a jihlavské Dukle. Pracuje jako regionální manažer Fondu dalšího vzdělávání, příspěvkové organizace MPSV. Je předsedou jihlavských Zelených a členem Republikové rady. Na SVOŠ sociální v Jihlavě vede skupiny studentů, kteří realizují projekty v Kraji Vysočina. V roce 2011 s nimi získal ocenění Skutek roku Kraje Vysočina. Je zakladatel komunitní zahrady „František“, kterou buduje společně s dalšími rodinami v nevyužitém vnitrobloku v Jihlavě.

 

 
 
 
 
8. Marta Kozdas
8_Marta_Kozdas    

Vystudovala speciální pedagogiku a hospodářsko-správní studia. Profesní uplatnění našla ve školství. Přes pozice v běžné základní škole a škole se speciálními třídami se dostala na venkovskou základní a mateřskou školu, kde byla před třemi lety jmenována ředitelkou. Své působení ve škole věnuje především maximálnímu rozvoji potenciálu dětí, vedení dětí k lásce k přírodě a kamarádským vztahům.

 

 
 
 
 
9. Josef Sklenář
9_Josef_Sklenář    

Majitel Biofarmy Sasov, kterou založil v roce 1991 v bývalém školním statku. Nyní zde chová koně, hovězí dobytek a přeštická prasata. Všechna zvířata jsou v přirozeném chovu. Známé jsou nejen vepřové a hovězí bio výrobky, ale také rostlinná produkce, bio zelenina nebo konopné produkty. Josef Sklenář je příkladem člověka, který je "zelený" tělem i duší. Je dlouholetým členem Strany zelených, v minulosti působil jako zastupitel města Jihlavy. Je jedním z aktérů jihlavského referenda o spalovně. Je ženatý a má čtyři děti. 

 

 
 
 
 
 
10. Věra Podhorská
10_Věra_Podhorská_1    

Ředitel a jednatel DKO s.r.o., profesí ekonom. „Problémy jsou pro mě výzvou k řešení, nikoliv obtíží. Schopnost řešit je prokazuji denně ve své funkci. Mým cílem je odpovědná a hospodárná politika, respekt k penězům nás všech. Hospodárnost umožní získat více peněz na významné kulturní projekty a vytvářet zdroje na investice, které povedou ke zvýšení kvality života v Jihlavě.“

 

 
 
 
 
11. Vít Prchal
11_Vít_Prchal    

Narodil se a žije v Jihlavě, kde společně s manželkou vychoval tři děti a vybudoval prodejnu a restauraci zdravého životního stylu NATURAL CENTRUM na náměstí Svobody a také prodejnu přírodního dárkového zboží a čajů SLUNOVRAT na Palackého ulici. V letech 2006 – 2010 byl členem Rady města Jihlavy.

 

 
 
 
 
12. Vít Žáček
12_Vít_Žáček_1    

Student druhého ročníku Vysoké školy ekonomické v Praze, „Ve svém volném čase se kromě politické činnosti rád věnuji dobrovolnictví. Do aktivního politického života jsem se rozhodl zapojit, protože věci, které se rozhodují v politice, silně ovlivňují naše životy a zastoupení mladých lidí je zde velmi nízké."

 

 
 
 
 
13. Lucie Žáčková
13_Lucie_Žáčková    

Projektová manažerka v oblasti poskytování dotací ze Strukturálních fondů. Vystudovaná pedagožka. Již sedmnáct let volí, je členkou, nebo pracuje pro Zelené. „Mezi mé zájmy patří kultura – literatura, divadlo, hudba, výtvarné umění, architektura, design, film. Zajímá mě veřejné dění obecně. Ráda sportuji, cestuji a v neposlední radě mám ráda přírodu – čistou, zdravou, zelenou."

 

 
 
 
 
14. Zbyněk Liška
14_Zbyněk_Liška_1    

Jako absolvent oboru Teorie a praxe trestního a správního procesu (MU) se zajímám zejména o téma bezpečnosti. Právě bezpečnost, respektive prevence kriminality, je současným vedením města upozaděna a není jí věnována potřebná pozornost. V rámci naší koalice Žijeme Jihlavou! bych chtěl prosadit zásadní změnu systému, která bude reagovat na současná bezpečnostní rizika. Mým hlavním cílem je zvýšení bezpečnosti ve městě a posílení pocitu bezpečí u občanů.

 

 
 
 
 
 
15. Dominik Hána
15_Dominik_Hána_1    

Student, amatérský herec, politický aktivista a hrdý Jihlavan. "Někdy není snadné nacházet správná řešení. Ale nedělat nic je to nejhorší. Sedět s rukama v klíně a sledovat, jak se centrum města vylidňuje, rozhodně není strategie, kterou by mělo naše město nadále praktikovat. Nenechme naše historické centrum zemřít."

 

 
 
 
 
16. Marie Hronová
16_Marie_Hronová    

"Ráda poznávám nové věci a cizí země. Cestování mě učí nadhledu. Nemyslím si, že všechno musí pořád růst. Nechci žádné další supermarkety a vybetonované plochy; škody páchané na přírodě k vyšší kvalitě života nepřispějí. Ohleduplný vztah k přírodě, solidarita a slušnost – to je to, co považuji za důležité."

 

 
 
 
 
 
17. Diana Jahodová
17_Diana_Jahodova    
Pracuji jako produktový specialista ve farmaceutické společnosti a specializuji se na oblast biologické léčby. V Jihlavě žiji celý svůj život, snad jen s krátkými přestávkami, kdy mě život zavál do jiných koutů světa. Vždy jsem se ráda vracela a žít v tomto městě mi dávalo smysl. Právě proto mi záleží na vitalitě, kondici a budoucnosti Jihlavy a ráda se budu podílet na hledání cest a rozhodnutí, která budou z našeho města dělat to fajn místo pro život.

 

 
 
 
 
 
18. Tomáš Bouda
18_Tomáš_Bouda    

Student Fakulty strojní na ČVUT, pracuje v Automotive Lighting Jihlava. Jeden ze zakladatelů pirátské buňky v Jihlavě, nyní předseda místního sdružení Jihlavsko. V těchto komunálních volbách se řídí heslem: „Věřím, že díky spolupráci založené na důvěře a tvrdé práci přineseme pozitivní změny pro jihlavské občany.“

 

 
 
 
 
19. Jaroslav Točík
19_Jaroslav_Točík    

Psycholog, výzkumník v oblasti neurověd. "Chtěl bych z Jihlavy město, které myslí dopředu a investuje do smysluplných projektů s dlouhodobým pozitivním dopadem na kvalitu života svých obyvatel. Město, které investuje do veřejné zeleně, řeší problematiku vody ve městě či podporuje hromadnou a nemotorovou dopravu. A také město, které nabízí dostupné a kvalitní vzdělání i možnost veřejného sportovní vyžití."

 

 
 
 
 
 
20. Miroslav Fuks
20_Miroslav_Fuks    

Marketér, píárista, mluvčí, organizátor, sportovec a táta. "Jsem Jihlavákem tělem a duší, záleží mi na rozvoji a budoucnosti našeho města. Od roku 1996 jsem profesně věrný stavební společnosti PSJ a fotbalovému klubu FC Vysočina. Moji doménu představuje PR a marketing. Ve volném čase se věnuji rodině, sportu, cestování, filmům, hudbě, akvaristice."

 

 
 
 
 
 
21. Tomáš Ryška
21_Tomáš_Ryška_1    

Narodil se a vyrůstal v Jihlavě, kde dosud žije a studuje na místním gymnáziu. Ve volném čase se věnuje tvorbě vlastních básniček a písní. Také studuje na LŠU literárně-dramatický obor a s divadelním souborem každý rok vystupuje v divadle DIOD. Mezi jeho zájmy patří cestování, četba, hudba (hra na kytaru, klavír), hraní počítačových her a sport (atletika).

 

 
 
 
 
 
22. František Prát
22_František_Prát    

Celých 21 let působil jako veterinární lékař v Jihlavě. Dalších devět let strávil jako československý expert v Alžírsku, v rámci pomoci rozvojovým zemím. Kromě toho deset let pracoval jako manažer v Kosteleckých uzeninách. Nyní je v důchodu. Je spoluzakladatelem Strany zelených v Jihlavě, kterou dvakrát reprezentoval v zastupitelstvu.

 

 
 
 
 
 
23. Ladislav Král
23_Ladislav_Král    

Jednatel a spolumajitel společnosti TRIALOG, spol. s r.o. v Jihlavě, která již 25 let zabezpečuje dodávku a servis výpočetní a fotografické techniky pro zákazníky na Vysočině. Od roku 2000 člen představenstva Okresní hospodářské komory v Jihlavě, od roku 1999 předseda Tělovýchovné jednoty Cejle z.s., spoluzakladatel projektu fotografické soutěže a výstavy Milujeme Jihlavu.

 

 
 
 
 
 
24. David Drevňák
24_David_Drevňák_1    

Působí jako pracovník v sociální službě se zaměřením na motivaci mladých lidí k dokončení vzdělání. Kromě toho organizuje různé akce, prostřednictvím kterých romské i neromské komunitě v Jihlavě představuje kvalitní romskou kulturu i romské osobnosti. Je vyučený zedník a ve volném čase se realizuje jako produkční a DJ, nyní i jako čerstvý otec krásné holčičky.

 

 
 
 
 
 
25. Barbora Zemanová
25_Barbora_Zemanová_Brossova    

Jsem architektka zaměřující na urbanismus a územní plánování. Mou profesí je vytvářet živá města, která budou rovnoměrně reflektovat potřebu bydlení, práce, rekreace a citlivě navazovat na krajinu. Moji prioritou je přispět odborným pohledem do tvorby zásadních městských koncepcí a zamezit nesmyslnému rozšiřování města a tím zatěžování městského provozního rozpočtu na úkor všech občanů.

 

 
 
 
 
 
26. Miloš Vostrý
26_Miloš_Vostrý_1    

Podnikatel.                                                                                  

 

 
 
 
 
 
27. Lenka Halašková
27_Lenka_Halašková_1    

Operátorka výrobní linky, členka šermířského souboru, nadšená Jihlavanka. "Žít v Jihlavě by chtěl prostě každý, ale jsou tu věci, které mě trápí a chci s nimi něco udělat. Hlavní otázkou je pro mě dostupné bydlení, a to nejenom pro zaměstnance továren, ale pro obyčejné lidi, mladé rodiny či jednotlivce. Můžeme lépe žít Jihlavou, když budeme lépe bydlet."

 

 
 
 
 
 
28. Aleš Toman
28_Toman_Aleš    

Vedoucí jihlavského městského útulku pro nalezená a opuštěná zvířata. Pochází z Prostějovska a do Jihlavy se přestěhoval po skončení školy. Na přírodovědecké fakultě v Olomouci vystudoval obor systematická biologie a ekologie. Spolupracoval na slavných večerníčcích Václava Chaloupky o Vydrýskovi. Dlouhá léta působil v ZOO Jihlava a je milovníkem Afriky.

 

 
 
 
 
 
29. David Zeman
29_David_Zeman    

"Díky své profesi realitního makléře se každý den setkám s velkým množstvím lidí, kteří žijí dlouhodobě v Jihlavě. Často se náš rozhovor stočí od prodeje nebo koupě nemovitosti k politickým tématům a k tomu, co je v Jihlavě trápí nebo co jim chybí. Byla by škoda tyto názory zanechat pouze v dialogu dvou lidí a nemít možnost s nimi pracovat."

 

 
 
 
 
 
30. Jiří Vondrák
Jirka    

Učitel fyziky a technické výchovy na základní škole. Poznání přírody a techniky, ale i předávání těchto poznatků nastupujícím generacím je nejen moje práce, ale i velký koníček. Vzdělání otevírá mnoho dveří v profesním životě, pomáhá zlepšovat mezilidské vztahy. Udržet a budovat hodnoty, které se ze společnosti vytrácejí, je mou životní cestou.

 

 
 
 
 
 
31. Josef Cejnek
31_Josef_Cejnek    

Vystudoval Střední odbornou školu sociální u Matky Boží. Jeho profesní život je dlouhodobě spojený s divadlem a dalšími kulturními projekty ve veřejném prostoru. Pracuje jako divadelní technik v Horáckém divadle. Dlouhodobě se aktivně podílí na realizaci akcí, jako jsou svatomartinské průvody, poutě u sv. Jána, site specific Divadla na staré plovárně a další projekty divadla T.E.J.P., dále oblíbené Tančírny nebo Cihleny Třešť a další projekty Petra Píši, aktuálně na chystaných oslavách sta let republiky Proletí století.

 

 
 
 
 
 
32. Jan Půža
32_Jan_Půža_1    

Vedoucí obchodního oddělení ve firmě SWIETELSKY stavební s.r.o. Jeho oborem je doprava. "Jihlavská výstavba dopravních staveb, inženýrských sítí, chodníků a revitalizace ploch postrádají jakoukoliv koncepci a plánování. Nemluvme o problémech budování, pojďme je řešit! Jinak se naše město jako místo pro lepší život nikam neposune."

 

 
 
 
 
 
33. Lucie Orlová
lucie_orlova    

Studentka strojního inženýrství se zálibou v cestování, četbě a jazycích. "Vyřizování úředních záležitostí nejenom na cestách po cizích zemích zahrnuje nepřiměřené množství papírování a návštěv již tak zaneprázdněných úřadů. A to většinou kvůli informaci, která by mohla být jednoduše dohledatelná na internetu."

 

 
 
 
 
 
34. Kamila Hronová
34_Kamila_Hronová    

Absolventka psychologie na Filosofické fakultě UP, psycholožka a překladatelka. "Věřím, že krásná a zdravá příroda je důležitá nejenom pro fyzické, ale i pro psychické zdraví člověka. Proto se snažím zabránit devastaci dalších území, kde ještě člověk může zažít kontakt s divokou přírodou a všemi smysly vnímat něco, co nás přesahuje. Můj oblíbený citát: „Najdi odvahu podepsat se svým vlastním podpisem!“ (Osho)"

 

 
 
 
 
 
 
35. Jiří Vohralík
35_Jiří_Vohralík_1    

Majitel malého projekčního ateliéru a inženýrské kanceláře, který již 25 let podniká v oboru projektové přípravy a realizace nejrůznějších staveb po celé České republice a Slovensku. Člen představenstva Hospodářské komory v Jihlavě a sekretář pobočného spolku Kolpingova rodina Horní Kosov, který se věnuje volnočasovým aktivitám mládeže na křesťanských základech.

 

 
 
 
 
 
36. Matouš Brožek
36_Matouš_Brožek_1    

Student oboru Finance na Vysoké škole ekonomické v Praze.  Narodil se v Jihlavě, kde vystudoval gymnázium. Po dokončení bakalářského studia pracoval v Norsku, kde získal mnoho zkušeností. Nyní pracuje jako analytik bankovních informací.

 

 
 
 
 
 
37. Klaus Mike Hübner
37_Klaus_Hübner_1    

Pedagog, učitel němčiny na jihlavském gymnáziu. Dlouholetý člen Zelených. Spoluorganizoval petice za navýšení počtu míst v mateřských školách a přípravu prvního jihlavského referendu o zacházení s odpady. V loňském roce byl zvolen jako zástupce rodičů do Školské rady ZŠ T. G. Masaryka, kde je i členem Stravovací komise. Líbí se mu skauting a veganská kuchyně.