Ing. Vít Zeman, náměstek primátorky
1_Vít_Zeman

 

 

Vítek má na pozici náměstka primátorky na starost úsek územního plánu města a úsek životního prostředí. V souladu se svou gescí zasedá i v Majetkové komisi, Komisi pro územní plánování a Komisi pro životní prostředí. Kromě toho je členem představenstva Dopravního podniku města Jihlavy a dozorčí rady FC Vysočina.

Telefon: 565 591 602, 735 196 704, e-mail: vit.zeman@jihlava-city.cz

Mgr. Silvie Čermáková, radní pro kulturu
2_Silvie_Čermáková    

Silvie je naší členkou Rady města Jihlavy, která má na starost zejména oblast kultury. Vizi uskupení Žijeme Jihlavou i nového vedení má možnost prosazovat jako předsedkyně Komise pro kulturu, je rovněž předsedkyní Komise pro občanské záležitosti, která má na starost vítání občánků, gratulace jubilantům nebo slavnostní oceňování dárců krve.

E-mail: silvie.cermakova@jihlava-city.cz

 
 
 
 
Bc. Eva Nováková, členka Zastupitelstva města Jihlavy
3_Eva_Nováková    

Kromě toho, že je zastupitelkou, je Eva členkou několika komisí, které vychází z jejího dlouhodobého zájmu o sociální bydlení, sociální služby a práci s marginalizovanými skupinami obyvatel. Vedle Majetkové komise jsou to Komise pro sociální a neziskovou oblast a Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality

Telefon: 775 666 988, e-mail: eva.novakova@jihlava-city.cz

 
 
 
 
Ing. Vojtěch Prchal, člen Zastupitelstva města Jihlavy
4_Vojtěch_Prchal_1    

Vojta je zastupitel a předseda zastupitelského klubu Žijeme Jihlavou! Vzhledem ke  svým dlouhodobým zájmům, aktivitám a oboru, který vystudoval, zasedá v Komisi pro kulturu a zvolen byl i do představenstva Teniscentra a dozorčí rady HC Dukla.

E-mail: vojtech.prchal@jihlava-city.cz

       
       

 

 
 
 
 
Zastoupení členů a členek ŽiJ v komisích Rady města
Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality
Bc. Zbyněk Liška
Bc. Eva Nováková
Komise pro dopravu
Bc. Patrik Priesol, DiS.
Jan Půža
Komise pro kulturu
Mgr. Silvie Čermáková
Ing. Vojtěch Prchal
Komise pro neziskovou a sociální oblast
Michaela Kulhánková, DiS.
Bc. Eva Nováková
Komise pro občanské záležitosti
Mgr. Silvie Čermáková
Ing. Barbora Dočekalová
Komise pro sport, tělovýchovu a volný čas
Bc. Linda Haferníková
Mgr. Radek Toman
Komise pro územní plánování
Ing. arch. Barbora Zemanová Brossová
Ing. Vít Zeman
Komise pro výchovu a vzdělávání
Ing. Mgr. Marta Kozdas
Mgr. Jan Spěváček
Komise pro životní prostředí
RNDr. Aleš Toman
Ing. Vít Zeman
Komise Projektu Zdravé město a místní Agendy 21
Mgr. Ludmila Čechová
Vít Žáček
Majetková komise
Bc. Eva Nováková
Ing. Vít Zeman
 
Zastoupení ve výborech Zastupitelstva města Jihlavy
Kontrolní výbor
Věra Podhorská
Mgr. Lucie Žáčková

Finanční výbor
Věra Podhorská

 

Zastoupení v obchodních společnostech založených městem

Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.
Ing. Vít Zeman (představenstvo)
Vít Prchal (dozorčí rada)

Teniscentrum Jihlava, a.s.
Ing. Vojtěch Prchal (představenstvo)
Mgr. Radek Toman (představenstvo)

HC Dukla Jihlava, s.r.o.
Ing. Vojtěch Prchal (dozorčí rada)
Bc. Patrik Priesol, DiS. (dozorčí rada)

FC Vysočina Jihlava, a.s.
Ing. Vít Zeman (představenstvo)

Prádelna a čistírna Jihlava, s.r.o.
Mgr. Ing. Marta Kozdas (dozorčí rada)

Služby města Jihlavy, s.r.o.
Ing. Marie Hronová (dozorčí rada)

Správa městských lesů Jihlava, s.r.o.
Bc. Patrik Priesol, DiS. (dozorčí rada)