Veřejná setkání se zastupiteli a zastupitelkami Žijeme Jihlavou!

Díky Vaší podpoře působí v Zastupitelstvu města Jihlavy čtyři členové a členky koalice Žijeme Jihlavou!, dva z nich jsou v Radě města. Proto se s Vámi chceme setkávat i nadále, naslouchat Vašim námětům i kritice a zapojovat Vás do dění v zastupitelstvu i dalších orgánech města.

Rozhodli jsme se pořádat veřejná setkání, která se budou konat vždy v pondělí po zasedání zastupitelstva v Jihlavském pirátském centru (Matky Boží 9).

Termíny konání (vždy od 17 hodin):

  • 25. února 2019 
  • 29. dubna 2019
  • 17. června 2019