Kdo jsme a co jen náš cíl? | Žijeme Jihlavou
Kdo jsme a co jen náš cíl?
Žijeme Jihlavou je spojení tradičních jihlavských stran - Top09 a zelení. V tomto volebním období jsme doplnění o nezávislé osobnosti z řad občanské společnosti a podnikatelské sféry. Uplatňujeme principy týmové práce, kolektivního rozhodování a odborné garance. V uskupení Žijeme Jihlavou jsme připraveni hledat společnou vůli s ostatními politickými stranami pro zkvalitnění života obyvatel Jihlavy. Všechnu energii vkládáme do projektů, o kterých jsme přesvědčeni, že povedou k udržitelnému rozvoji našeho města.
Jednotliví kandidáti koalice jsou jednak skutečnými odborníky ve svých profesích a zároveň aktivními občany města.