4. Ing. Jiří Vybíhal | Žijeme Jihlavou
4. Ing. Jiří Vybíhal
4_vybihal

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

    Celý profil zde
 
 
5. Bc. Jana Pokorná
5_pokorna

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

    Celý profil zde
 
6. Mgr. Lucie Žáčková
6_zackova

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

    Celý profil zde
 
7. Tomáš Dáňa
7_dana

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

    Celý profil zde
 
8. Karel Jambor
8_jambor

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

    Celý profil zde
 
9. Ing. arch. Barbora Zemanová Brossová
9_zemanova

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

    Celý profil zde
 
10. Bc. Zbyněk Liška
10_liska

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

    Celý profil zde
 
11. Karel Wolfan
11_wolfan

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

    Celý profil zde
 
12. Bc. Šimon Haut
12_haut

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

    Celý profil zde
 
13. Mgr. Jan Dvořák
13_dvorak

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

    Celý profil zde
 
14. Věra Podhorská
14_podhorska

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

    Celý profil zde
 
15. Ing. Petra Černá
15_cerna

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

    Celý profil zde
 
4. Vybíhal 5.Pokorná 6.Žáčková 7.Dáňa


4. Ing. Jiří Vybíhal


5. Bc. Jana Pokorná

6. Mgr. Lucie Žáčková

7. Ing. Tomáš Dáňa

 

 

 

8.Jambor 9. Zemanová 10.Liška 11.Wolfan

8. Karel Jambor

9. Ing. arch. Barbora
Zemanová Brossová

10. Bc. Zbyněk Liška

11. Karel Wolfan

 

 

 

12.Haut 13.Dvořák 14.Podhorska 15.Černá

12. Bc. Šimon Haut

13. Mgr. Jan Dvořák

14. Věra Podhorská

15. Ing. Petra Černá

 

 

 

 
Zastoupení členů a členek ŽiJ v komisích Rady města
Majetková komise
Ing. Vít Zeman

 

Komise pro územní plánování
Ing. Vít Zeman
Ing. arch. Barbora Zemanová Brossová

Komise pro životní prostředí
Ing. Vít Zeman
RNDr. Aleš Toman
Komise Zdravé město a volný čas
Mgr. Jakub Líčka
 
Komise pro NNO
Mgr. Jakub Líčka
Komise pro dopravu
Bc. Patrik Priesol
Komise pro občanské záležitosti
Ing. Barbora Dočekalová
Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality
Bc. Zbyněk Liška

 
Zastoupení ve výborech Zastupitelstva města Jihlavy
Kontrolní výbor
Mgr. Lucie Žáčková
Věra Podhorská

Finanční výbor
Věra Podhorská

 

Zastoupení v obchodních společnostech založených městem

Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.
Ing. Vít Zeman (představenstvo)

 

Správa městských lesů Jihlava, s.r.o.
Bc. Patrik Priesol, DiS. (dozorčí rada)

HC Dukla Jihlava, s.r.o.
Bc. Patrik Priesol, DiS. (dozorčí rada)

Mgr. Jakub Líčka

FC Vysočina Jihlava, a.s.
Ing. Vít Zeman (představenstvo)

Služby města Jihlavy, s.r.o.
Ing. Marie Hronová (dozorčí rada)