9. Ing. arch. Barbora Zemanová Brossová | Žijeme Jihlavou
9. Ing. arch. Barbora Zemanová Brossová

9_zemanova_big

 

 

Barbora je architektka, urbanistka, zpracovatelka strategických plánů měst, členka Sokola, organizátorka charitativní akce „Ze mě, z ženy“, vedoucí 33. přední hlídky Royal Rangers, maminka.

 
Jsem architektka zaměřující na urbanismus, územní a strategické plánování. Mou profesí je vytvářet živá města, která budou rovnoměrně reflektovat potřebu bydlení, práce, rekreace a citlivě navazovat na krajinu. Města, která se nebudou rozpínat do krajiny a neúměrně zatěžovat dopravní systém a technickou infrastrukturu. Města, která připraví podmínky pro realizaci kulturních a sociálních programů.

Mojí prioritou je přispět odborným pohledem do tvorby zásadních městských koncepcí a zamezit nesmyslnému rozšiřování města a tím zatěžování městského provozního rozpočtu na úkor všech občanů.

Chtěla bych se podílet na tvorbě Jihlavy, která bude rozvíjet projekty bydlení všech kategorií, zefektivní všechny druhy dopravy, vytvoří pestré formy rekreace a bude se starat o krajinu, která na ni navazuje tak, aby se obnovila její retenční schopnost a zajistil se dostatek vody pro současné i budoucí generace.