5. Bc. Jana Pokorná | Žijeme Jihlavou
5. Bc. Jana Pokorná

5_pokorna_big

 

 

Jana je zástupkyně ředitelky MŠ Mozaika pro odloučené pracoviště MŠ Erbenova, garant prvních projektů mezinárodní spolupráce v mateřských školách v Jihlavě, členka Sokola, babička 8 vnoučat, organizátorka škol v přírodě.

 

Narodila jsem se v Jihlavě, kde jsem strávila většinu svého profesního i osobního života.

Má profese je spojená s předškolním vzděláváním, kterému se věnuji od svých studií až do současnosti. Prošla jsem si pozicemi učitelky mateřské školy a po jmenováni do funkce ředitelky mateřské školy jsem mohla stát u zrodu nového přístupu ke vzdělávání a transformace školky, které jsme dali jméno Juliánka. Tato školka se jako první v Jihlavě zapojila pod mým vedením do mezinárodního projektu spolupráce zahraničních mateřských škol.

Za svůj profesní život jsem poznala spoustu dětí, rodičů a životních situací. Mé dlouholeté zkušenosti mi pomáhají vidět svět barevně. Naučili mě obrovské trpělivosti se všemi skupinami dětí i rodičů, kteří pochází z různých sociálních prostředí a jiných názorových proudů. Jako zástupkyně ředitelky MŠ Mozaika znám struktury a způsoby vedení předškolního vzdělávání v Jihlavě. 

Chtěla bych přispět všemi svými zkušenostmi k zeštíhlení nesmyslné administrativy, která přetěžuje práci učitelů, podpoře projektů reagujících na kritické zhoršení situace mnoha dětí v důsledku pandemie covidu a k podpoře vzniku bezpečné platformy pro diskuzi mezi rodiči, učiteli a vedením města.