14. Věra Podhorská | Žijeme Jihlavou
14. Věra Podhorská

14_podhorska_big

 

 

Věra je exředitelka DKO a ekonomka ve výslužbě.

 

Narodila jsem se 15. dubna 1952 v Jihlavě, kde žiji a pečuji o osobu blízkou.

O politiku se zajímám od r. 1991. Můj profesní život byl spojen převážně s financemi a ekonomií, jak rozpočtovou, tak podnikatelskou. Oboru se věnuji od roku 1973 a vyvrcholením mé kariéry ekonoma bylo jmenování ředitelkou DKO s.r.o. Jihlava v roce 2009. Aktivní profesní dráhu jsem ukončila tamtéž koncem roku 2018.
Současně jsem se od r. 1991 věnovala komunální politice nejprve jako zaměstnanec, později jako zastupitel a člen různých odborných komisí a výborů až do dnešních dnů.

Na otázku jak Žiji Jihlavou, odpovídám celým svým srdcem a vším, co se snažím dělat pro samosprávu v rámci svých schopností a pracovních zkušeností.  Prioritou jsou pro mě zdravé obecní finance a čistota města. Ve finančním výboru zasedám již 12 let a v posledním volebním období se konečně podařilo prosadit „neprojíst“ všechny příjmy v provozních výdajích a vytvářet investiční rezervy.

Moje nespokojenost spočívá hlavně v tom, že město dlouhodobě není vedeno manažerskými či důslednými ekonomickými zásadami.

Celý život se držím motta: "Není důležitý jen cíl, stejně důležitá je i cesta, která k němu vede."