1. Ing. Vít Zeman | Žijeme Jihlavou
1. Ing. Vít Zeman

1_zeman_big

 

 

„Jsem kompetentní zrealizovat velké vize.”

 

Vítek má na pozici náměstka primátorky na starost úsek územního plánu města a úsek životního prostředí. V souladu se svou gescí zasedá i v Majetkové komisi, Komisi pro územní plánování a Komisi pro životní prostředí. Kromě toho je členem představenstva Dopravního podniku města Jihlavy a dozorčí rady FC Vysočina.

 

 

KDO JSEM I Muž, 49 let, manžel, otec, manažer, sportovec, milovník života, vizionář

 

Kariéra I Absolvent ČVUT, nedokončené studium doktorátu se zaměřením na životní prostředí. 1996 - 2006 vedoucí Útvaru hlavního architekta města Jihlavy. Hlavní kompetencí a také odpovědností se stala tvorba digitálních technických map a digitalizace územního plánování včetně zavedení GIS technologií do plánování města s cílem zvýšit kvalitu řízení města. 

 

Od roku 2006 manažerem developerských projektů v soukromém segmentu a externí poradce měst a obcí. Klíčovou pozornost věnuji efektivnímu řízení udržitelného rozvoje měst a obcí. Pro jeho komplexní integraci se učím mentoringu také u firem a oblasti Zdravé firmy. 

 

V roce 2018 první politická pozice - náměstek primátorky v úseku územního plánu města a životního prostředí.  

    

Podnikání I Jednatel společnosti FUTURAinvest, s.r.o. ve spojení s podnikáním TAM architekti s.r.o. (pozn. společnost Ing. arch. Barbory Brossové a Lenky Tomášové, B.arch, M.ADU) je ambicí k prohloubení kariérních zkušeností. Hlavní směr - urbánní ekonomika a udržitelný rozvoj. 

 

Úspěchy I Konference HUKOT, přináší nový pohled na plánování měst, zejména návrat filozofie a sociální antropologie do procesu plánování měst. Příprava a prosazení Zásad pro spolupráci s investory. Jihlava je prvním statutárním městem, kde je možné uplatnit principy urbánní ekonomie i klimatická opatření při povolování staveb.  Dále, v rámci EU, se Jihlava stala jediným městem ČR, které se podílí na přípravě managementu udržitelného rozvoje díky mezinárodnímu projektu URBACT.

 

MOJE POSLÁNÍ Jsem připraven tvořit silnou a inovativní infrastrukturu díky níž Jihlava získává svoji unikátní a nadčasovou architektonickou tvář čímž se celková životní úroveň společnosti mění a stává se lepší.”

 

AKTUÁLNÍ MISE I Konfrontace kariérních zkušeností s politickou realitou. Teoretické projekty  

přenášet v praxi, rychleji a efektivněji. Volím cestu - zlepšení vztahu Magistrátu města Jihlavy s privátním sektorem a stavebníky a potenciálními uživateli - občany. Transformace procesu povolování staveb, prosazení kvality nových staveb a veřejného prostoru. Kandiduji na primátora města Jihlavy.