1. Ing. Vít Zeman, náměstek primátorky | Žijeme Jihlavou
1. Ing. Vít Zeman, náměstek primátorky


Facebook_logo   YT_logo

 

 


Vítek má na pozici náměstka primátorky na starost úsek územního plánu města a úsek životního prostředí. V souladu se svou gescí zasedá i v Majetkové komisi, Komisi pro územní plánování a Komisi pro životní prostředí. Kromě toho je členem představenstva Dopravního podniku města Jihlavy a dozorčí rady FC Vysočina.

Telefon: 565 591 602, 735 196 704, e-mail: vit.zeman@jihlava-city.cz

    Celý profil zde
 
2. Mgr. Jakub Líčka, generální sekretář Charity Česká republika

Facebook_logo   Instagram_logo
   


Jakub Líčka je hlavně generálním sekrétářem Charity České republiky, dále místopředsedou Vojenského fondu solidarity a angažuje se jako obecní zastupitel. Jeho manažerská schopnost ve vedení organizací s řádově tisíci členy a vizí strukturálně fungujícího města je jeho silnou stránkou.  

E-mail: jakub.licka7@gmail.com, 603 557 990

    Celý profil zde
3. Bc. Patrik Priesol, Dis.

Facebook_logo   Instagram_logo
   


Patrik je projektový manažer a člen strany Zelených, které zastupuje v koaličním uskupení Žijeme Jihlavou! Vzhledem ke  svým dlouhodobým zájmům a aktivitám v sociální a environmentální oblasti, zasedá v Komisi pro dopravu a zvolen byl i do dozorčí rady Správy městských lesů.

E-mail: patrik.priesol@seznam.cz, 770 115 361

    Celý profil zde

 

 
 
 
 

 


4. Ing. Jiří Vybíhal
4_vybihal


Celý profil zde

 


5. Bc. Jana Pokorná
5_pokorna


Celý profil zde

 


6. Mgr. Lucie Žáčková
6_zackova


Celý profil zde

 


7. Ing. Tomáš Dáňa
7_dana


Celý profil zde

 


8. Karel Jambor
8_jambor


Celý profil zde

 

9. Ing. arch. Barbora Zemanová Brossová
9_zemanova


Celý profil zde

 


10. Bc. Zbyněk Liška
10_liska


Celý profil zde

 


11. Karel Wolfan
11_wolfan


Celý profil zde

 


12. Bc. Šimon Haut
12_haut


Celý profil zde

 


13. Mgr. Jan Dvořák
13_dvorak


Celý profil zde

 


14. Věra Podhorská
14_podhorska


Celý profil zde

 


15. Ing. Petra Černá
15_cerna


Celý profil zde

 


16. Tereza Polanská
16_polanska


Celý profil zde

 


17. Jaroslav Frantál
17_frantal


Celý profil zde

 


18. RNDr. Aleš Toman
18_toman


Celý profil zde

 

19. Ing. Barbora Dočekalová
19_docekalova


Celý profil zde

 


20. Michal Němec
20_nemec


Celý profil zde

 


21. Ing. Marie Hronová
21_hronova


Celý profil zde

 


22. David Zeman
22_dzeman


Celý profil zde

 


23. Miroslav Fuks
23_fuks


Celý profil zde

 


24. Mgr. Naďa Švihálková

24_svihalkova


Celý profil zde

 

25. Ing. Kristýna Rosická, MBA
25_rosicka


Celý profil zde

 


26. Dagmar Friedlová

26_friedlova


Celý profil zde

 


27. Mgr. Kamila Hronová

27_hronova


Celý profil zde

 


28. Mgr. Daniela Belinová
28_belindova


Celý profil zde

 

29. Mgr. Terezia Václavková
29_vaclavikova


Celý profil zde

 


30. Mgr. Petra Morávková
30_moravkova


Celý profil zde

 


31. Michaela Vyhnálková
31_vyhnalkova


Celý profil zde

 


32. Jan Půža
32_puza


Celý profil zde

 


33. Josef Pykal
33_pykal


Celý profil zde

 

34. Mgr. Martina Heřmanová
34_hermanova_small


Celý profil zde

 


35. MVDr. František Prát
35_prat


Celý profil zde

 

36. Svem Ulrik Joakim Schramm
36_schramm


Celý profil zde

 


37. Ing. arch. Jiří Vohralík
34_vohralik


Celý profil zde

 


pí. Silvie Čermánková
38-podporovatelka_cermakova


Celý profil zde