Kdo jsme a co jen náš cíl | Žijeme Jihlavou
Kdo jsme a co jen náš cíl
Žijeme Jihlavou je spojení tradičních jihlavských stran - Top09 a zelení. V tomto volebním období jsme doplnění o nezávislé osobnosti z řad občanské společnosti a podnikatelské sféry. Uplatňujeme principy týmové práce, kolektivního rozhodování a odborné garance. V uskupení Žijeme Jihlavou jsme připraveni hledat společnou vůli s ostatními politickými stranami pro zkvalitnění života obyvatel Jihlavy. Všechnu energii vkládáme do projektů, o kterých jsme přesvědčeni, že povedou k udržitelnému rozvoji našeho města.
Jednotliví kandidáti koalice jsou jednak skutečnými odborníky ve svých profesích a zároveň aktivními občany města.
Květináče Ž!J ožívají

Jaká je role květináčů v letošních volbách, které se konají 23. a 24. září? Ukazujeme, že skloubit krásu, funkčnost a kompetence je naší silnou stránkou. Květináče jsme navrhli, vyrobili, osadili, oprávněně rozmístili a nyní o ně společně pečujeme a užíváme si pohledu, jak krásně kvetou. Každá část Jihlavy má svůj květináč, a také garanta. Najděte si garanta své domovské části, nebo třeba části Jihlavy, která vás nejvíc baví, na interaktivní mapě níže. A co víc? 

SETKÁVÁME SE I Během září se potkáme u květináčů celkem pětkrát. Celý program dodáme do vašich mobil, stačí se přihlásit do soutěže ZDE

SOUTĚŽ I Vyhrát může každý. Hlavní cena bude odměnou pro jihlaváka, který bude sdílet naše nadšení, tedy květináč Ž!j na svém facebookovém nebo instagramovém profilu. Dále budeme losovat všech 16 květináč. Zaregistruj se a vyhraj ZDE