Program ŽIJEME JIHLAVOU 2022 - 2026 | Žijeme Jihlavou
Program ŽIJEME JIHLAVOU 2022 - 2026

Program ke stažení ZDE.

Dostupné a kvalitní bydlení

Chceme pokračovat v programu, který jsme díky vašim hlasům mohli začít realizovat v minulém období. Předvolebním slibem roku 2018 byla podpora rozvoje bydlení. Slíbili jsme, a taky jsme připravili projekty pro realizaci 2000 bytů v různých formách bydlení.

V tuto chvíli je několik projektů bydlení v procesu a první z nich se začnou stavět už letos v létě. Už je také spuštěn rezervační systém. 

Ale potřebujeme ještě čas, abychom dotáhli i další projekty dostupného a kvalitního bydlení. 
 

Známe cestu 

Nastavili jsme pravidla a cestu k dostupnému bydlení. 

 • Víme, jak města plánovat. 
 • Víme, jak má vypadat kvalitní urbanistický projekt. 
 • Víme, jak na konkrétní a kvalitní architektonický návrh. 
 • Víme, jaká musí být ekonomika projektu, aby lidé bydlící v bytech neplatili na rezidenční čtvrti. (O tom více níže v tomto programu) 
 • Víme, jak má vypadat skvělý veřejný prostor. 
 • Víme, jak důležitá je kvalitní a kapacitně adekvátní občanská vybavenost.

Nastavili jsme koordinovaný přístup úřadu v procesech schvalování  a připomínkování projektů bydlení. 

Tento koordinovaný proces do budoucna urychlí a zlepší celý proces. 

Jak na to? 

Zavedli jsme transparentní podmínky pro investory, které jednoznačně definují způsob a pravidla, jakým se město Jihlava bude rozvíjet. 

Systém není ještě dokonalý, ale chceme ho co nejvíce vylepšit. Nicméně očividně funguje. Přinesl již v rámci jednoho krátkého volebního období možnost připravit 2000 bytů pro Jihlaváky. A začínáme stavět!

Chceme být u toho a nedopustit, aby se nekompetentností politiků projekty na dalších 2000 bytů zkazily, zahodily, a nebo se jich dočkala až naše vnoučata. 

 
Energetická soběstačnost

Chceme reagovat na energetickou krizi Evropy a měnící se klimatické podmínky.

Známe cestu 

S ohledem na politickou situaci ve světě a probíhajícím klimatickým změnám chceme zajistit energetickou soběstačnost všech veřejných objektů ve správě města a podpořit projekty vedoucí k energetické soběstačnosti obyvatel i podnikatelského sektoru. 

Jak na to?

 • Zelená energie je bezpečnější z pohledu mezinárodní politiky, nestáváme se rukojmím jiných zemí, režimů a vládců. 
 • Obnovitelné zdroje jsou šetrné k životnímu prostředí a zanecháme svým dětem a vnukům přírodu (a planetu) takovou, jako ji známe my
 • Zelená energie je levnější. I přes počáteční pořizovací náklady. 
Spojit síly

Chceme najít cestu pro participaci podnikatelského sektoru na veřejných projektech za férových podmínek. Vidíme možnost, jak zajistit financování sportu i kultury v Jihlavě.

Známe cestu 

Podpoříme partnerství vedoucí k zajištění fungování kulturních a sportovních projektů města. Podpoříme vznik férových vztahů mezi podnikateli, kulturními a sportovními institucemi vedoucí k vzájemné podpoře těchto skupin.

Město je dlouhodobě neschopné z příjmů, které dostává přerozdělením daní, pokrýt provoz a rozvoj všech neziskových subjektů, které však tvoří zásadní pilíř pro rozvoj a ochranu hodnot a zdraví celé společnosti. 

Jak na to?

 • Nevzdáváme se podílu na jejich provozu. 
 • Chceme ale podpořit vznik garantů, mecenášů, kteří si uvědomují hodnotu města a lidí, kteří v něm žijí, a chtějí do něj investovat. 
 • Budoucnost tohoto města a její kvalita bude vždy znamenat budoucnost a kvalitu místních firem. 
 • Chceme vést dialog a hledat cestu vzájemné podpory těchto dvou světů.
 
Centrum klenotem města

Centrum města není místo pro realizaci sociálního experimentu.

Známe cestu 

Centrum města by mělo představovat pulzující srdce města nesoucí a ukazující na hodnoty, které uznáváme, které chceme rozvíjet, na naši historii i budoucnost.

Jak na to?

 • Nevzdáváme se myšlenky podpory projektů dostupného bydlení pro samoživitele, mladé rodiny, seniory, i lidi v nouzi. 
 • Chceme podpořit revitalizaci náměstí, která nespočívá jen v nové dlažbě, ale v celkovém oživení objektů a míst, které centrum tvoří.
 • Chceme do centra města vrátit společenský život všech Jihlavanů.